Nová publikace mapuje vědecké a publikační aktivity doc. Jiřího Urbance

úterý 12. května 2015 11:59 Autor: Martin Kůs


Foto: přebal knihyOPAVA - Svým rozsahem možná úzká, ale obsahem více než vyčerpávající. Publikace Jiří Urbanec; vědecký profil a bibliografie, kterou pro Filozoficko-přírodovědeckou fakultu připravil doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., si dala za cíl představit osobnost doc. PhDr. Jiřího Urbance, CSc., jako literárního vědce a popularizátora literatury.
Přesto v úvodu Libor Martinek životní cestu tohoto muže alespoň v jedné kapitole přibližuje. V hlavní části publikace pak sestavil přehled díla Jiřího Urbance, který rozčlenil do devíti tematických kapitol podle jednotlivých typů aktivity – od předmluv, článků, výzkumných zpráv, slovníkových hesel, studií až po monografie či výuková skripta. Nechybí také kapitola zaměřená na ohlasy a citace prací doc. Urbance. Zvláštní oddíl je věnován členství Jiřího Urbance v redakčních radách a literárněvědných společnostech, ale také vědeckých radách a odborných komisích.
 
Jiří Urbanec se ve své práci zaměřoval především na oblast severní Moravy a Slezska. Jeho badatelský záběr však byl podstatně širší a to nejen geograficky, ale také stylově. I to se pokusil Libor Martinek ve svém vědeckém profilu a výběru bibliografie ukázat. V šedesátých letech 20. století, kdy začal působit v Památníku Petra Bezruče v Opavě, se Jiří Urbanec samozřejmě nejvíce věnoval materiálům spojeným s tímto slezským bardem, ale postupně se jeho tvůrčí obzor rozšiřoval. Věnoval se jak zavedeným autorům a básníkům, tak i těm, kteří si svoje čtenáře teprve hledali. Ne nadarmo byl ochoten tvůrčí mládí podporovat prakticky až do své smrti, kdy působil jako předseda poroty soutěže prózy autorů do 30 let Hlavnice A. C. Nora.

„Jiřího Urbance máme všichni zafixovaného jako literárního vědce, spojeného s Památníkem Petra Bezruče, Slezskou univerzitou a také literární soutěží Hlavnice A. C. Nora. Méně se ale ví, že Jiří Urbanec byl také divadelním kritikem a recenzentem nebo glosařem. Například jeho glos s literární tematikou vyšlo na pět set. I těmito cestami se snažil osvětově působit na své okolí a ukazovat mu krásy literatury,“ uvádí Libor Martínek.

Za více než půlstoletí aktivní literárněvědné činnosti vytvořil Jiří Urbanec rozsáhlé dílo. Nová publikace obsahuje seznam většiny z jeho počinů, ale ne úplně všechny: „Jen u publikačních a vědeckovýzkumných aktivit se jedná o tak široký záběr, že by si vystačil na samostatnou knihu. Já jsem se proto omezil na určitý výběr z bibliografie Jiřího Urbance s tím, že jsem se snažil zařadit autorovy nejvýznamnější publikace a odborné příspěvky od šedesátých let minulého století až po konec života,“ konstatuje autor jinak působící na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty, kde do konce své kariéry také Jiří Urbanec pracoval jako pedagog.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015