Marek Abramowicz: „Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity je excelentní místo pro vědu.“

úterý 14. července 2015 5:05 Autor: Martin Kůs

FOTO: Vladimír Meletzký 

OPAVA - Na přelomu letošního června a července navštívil naši fakultu spolu se svými studenty profesor Marek Abramowicz, významný polský astrofyzik světového formátu. Přinášíme vám s ním následující rozhovor.

Pane profesore, jaký je důvod vaší přítomnosti na naší fakultě a jak dlouho se znáte s jejím děkanem Zdeňkem Stuchlíkem?
Známe se dlouho, zhruba tři desítky let. Znám i profesora Jiřího Bičáka, s nímž jsme dlouho spolupracovali. Jsem zde i proto, že vzhledem k mému bydlišti na druhé straně Zlatých Hor je Slezská univerzita mému působišti nejblíže, měl jsem zde navíc dva doktorandy, a to stávajícího prorektora Gabriela Töröka a Evu Šrámkovou. Nicméně hlavní důvod mé přítomnosti je skutečnost, že Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity je excelentní místo pro vědu.

Kdo je Marek Abramowicz
FOTO: Vladimír MeletzkýProfesor  Marek Abramowicz je  autorem zhruba sto padesáti  publikací v renomovaných mezinárodních impaktových časopisech,  stejně jako mnoha článků ve známých populárně-vědeckých časopisech (Nature, Scientific  American, pařížská Kultura, American Journal of Physics, polský Svět nauky). Počet jeho  citací v impaktových časopisech přesahuje 5000 a svého času byl dokonce nejcitovanějším  autorem ve Švédsku, kde již několik let působí jako vedoucí profesor na Institutu fyziky na  Univerzitě  v Goteborgu.  Během své dosavadní kariéry působil na mnoha světově uznávaných  pracovištích po celém světě (Stanfordská univerzita, UCSB, Oxfordská univerzita, SISSA,  NORDITA, Texasská univerzita), na několika z nichž byl jmenován doživotním profesorem  (NORDITA, Katánská univerzita, SISSA). Dlouhá léta spolupracoval s Dennisem Sciamou,  mezi jehož studenty patří  i  slavný britský fyzik Stephen Hawking.  Spolu s několika dalšími  polskými astrofyziky je tvůrcem uznávané teorie tlustých a štíhlých akrečních disků. Byl  rovněž školitelem řady doktorandů, z nichž většina se později sama zařadila mezi fundované  odborníky působící na významných pracovištích v Evropě, USA i Asii.
Prof. Abramowicz  se  věnuje  různým oblastem teoretické fyziky a astrofyziky, např. relativistické fyzice,  teorii  akrece na kompaktní objekty,  kvantovým efektům v silném  gravitačním poli či astrofyzice neutronových hvězd a černých děr. Nezanedbatelná  část  jeho publikační činnosti za posledních několik let probíhá ve spolupráci s  pracovníky Ústavu fyziky  Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Na čem nyní pracujete?
Na tom, co je specializací skupiny kolem profesora Stuchlíka: na singularitě černých děr majících silné gravitační a magnetické pole. Černé díry jsou opředeny tajemstvími, snažíme se alespoň některá z nich poodhalit.

I to je důvod, proč jste si s sebou do Opavy přivezl dvě své studentky a jednoho studenta?
Ano, pracují na výpočtech týkajících se černých děr. Přijeli se mnou v rámci svých studentských letních praxí a pobyli jsme u vás týden. Jedna ze studentek je z Paříže, kde studuje fyziku. Tato dívčina z Pekingu (ukazuje na drobnou dívenku) ji studuje ve Varšavě, a pan kolega je Polák jako já.

Jak vám u nás líbí?
Já zde zajíždím často. Opava je velmi krásné město a dobré místo pro práci. Rád bych ale dodal, že jsem už starší pán, který je šťastný, že potkal Stuchlíka a Bičáka. Jsou to mí skvělí přátelé, s nimiž jsme napsali řadů spisů, které jsou ve světě známé a citované.

Co o něm řekl děkan Zdeněk Stuchlík: „Naše spolupráce začala v roce 1990, kdy jsem poprvé navštívil Astrofyzikální sektor Mezinárodní školy pro pokročilá studia v Terstu. Marek tam působil jako práva ruka jejího ředitele. Tím začala naše vědecká spolupráce, měli jsme také dva společné doktorandy, Gabriela Töröka a Evu Šrámkovou. Nyní je příjemné spolupracovat s jeho mladými a talentovanými doktorandy.
Marek Abramowicz je dnes jedním z nejvýznamnějších světových astrofyziků, který přispívá k rozvoji relativistické astrofyziky zabývající se okolím černých děr a neutronových hvězd.  
Máme rovněž mnoho společných uměleckých zájmů a uměleckých aktivit, které souvisí s tvorbou vynikající polského vědce a umělce Jurka Oleka.“

 TEXT: Zuzana Urbánková/ Centrum multimediální tvorby

FOTO: Vladimír Meletzký

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015