Univerzita se loučila s profesorem Mečislavem Borákem

středa 22. března 2017 13:49 Autor: Martin Kůs

2017 03 Borak pieta 1

OPAVA - V úterý 21. března 2017 se akademická obec Slezské univerzity v Opavě rozloučila se zesnulým profesorem PhDr. Mečislavem Borákem, CSc. Na pozvání děkana Fakulty veřejných politik v Opavě prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., se v aule fakulty sešli kolegové, přátelé i studenti, kteří společně zavzpomínali na osobní setkání s panem profesorem i společně odvedenou výzkumnou a pedagogickou práci. Pozvání na vzpomínkové setkání k uctění památky přijal také jeden ze synů a družka prof. Mečislava Boráka.  

2017 03 Borak pieta 2Za fakultní kolegy se s prof. Borákem rozloučil u řečnického pultíku její děkan prof. Rudolf Žáček a vedoucí Ústavu středoevropských studií prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. Pracovně v Opavě nepřítomného rektora univerzity zastoupil krátkou vzpomínkou prorektor Slezské univerzity prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

U velké fotografie prof. Boráka, kam účastníci setkání pokládali smuteční kytice, zahrálo také dechové trio posluchačů opavské Církevní konzervatoře, sólovou skladbu zahrála studentka hry na housle Anna Kviechová. Dvě skladby poslal panu profesoru také Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity, který na závěr přednesl rovněž studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

2017 03 Borak pieta 3Po celou dobu konání smutečního setkání byly na projekční plátno přenášeny vzkazy a zápisy z kondolenční knihy, kde se se svými pocity svěřovali řádkům také opavští a karvinští akademici.

2017 03 Borak pieta 4Jako připomínka velké a záslužné vědecké i badatelské práce prof. Boráka byl přítomným promítnut dokument z roku 2008 nazvaný Zatajené popravy, ve kterém se prof. Borák vydal do současného Ruska a na Ukrajinu, aby zde pátral po osudech československých občanů, které předválečný Stalinský režim Sovětského svazu v rámci své brutální politiky nezákonně povraždil. Dokument, který připomíná osudy těchto občanů tehdejšího Československa, uvedla PhDr. Lenka Poláková, kreativní producentka TPS publicistiky a dokumentární tvorby České televize Ostrava, která dokument produkovala.

Po ukončení setkání ještě přítomní dostali možnost prohlédnout si výstavu publikací prof. Boráka, kterou připravila Univerzitní knihovna Slezské univerzity. Ta zůstane zpřístupněna až do konce měsíce března.

2017 03 Borak pieta 5

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015