Není možné, abych se teď zastavil, říká nově jmenovaný profesor Daniel Stavárek

čtvrtek 20. června 2013 8:29 Autor: Martin Kůs

2013 06 Stavarek rozhovorKARVINÁ – Prezident ČR Miloš Zeman předal 11. června ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekret 65 novým profesorkám a profesorům. Mezi nimi byl také proděkan pro zahraniční styky Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. K udělení titulu v oboru Ekonomika a management jej navrhla Vědecká rada Mendelovy univerzity v Brně.

„S Mendelovou univerzitou, konkrétně Provozně ekonomickou fakultou, spolupracuji dlouhodobě na různých projektech, konferencích nebo třeba státnicových komisích a pojí mě s ní a mnoha jejími zaměstnanci velmi dobré vztahy v pracovní i osobní rovině. Je tak více než logické, že jsem podal žádost o jmenovací řízení právě tam,“ říká dnes již profesor Daniel Stavárek. Všemu ale předcházela dlouholetá práce, vědeckovýzkumná činnost, řada připravených publikací, monografií a článků nebo aktivní spolupráce se zahraničními i domácími partnery. V případě prof. Stavárka lze rozdělit profesní aktivity na dvě skupiny – finance v oblasti bankovnictví a podnikání a problematika mezinárodních financí. Zapomenout ale nesmíme ani na jeho pedagogickou činnost včetně vedení úspěšných doktorandů či působení na zahraničních vysokých školách. Na druhém konci je splnění předepsaných podmínek, úspěšná obhajoba a přednáška před vědeckou radou dotyčné vysoké školy. Pokud žadatel uspěje, je navržen k udělení titulu.

2013 06 Stavarek„Titul vnímám zcela určitě jako osobní uspokojení, už pro ty slavnostní chvíle v Karolinu za účasti tolika vzdělaných lidí a nejvyšších představitelů státu. Promítla se mi celá má dosavadní kariéra a musím se přiznat, že když vidím sám sebe jako relativně mladého ve srovnání s ostatními jmenovanými profesory, tak je to pro mne další dobrý pocit, že má práce měla a má smysl,“ svěřuje se Daniel Stavárek s tím, jak prožíval chvíle tváří v tvář prezidentu republiky. Rozhodně ale dosažení titulu profesora nevnímá jako výstup na úplný vrchol. Naopak. Teď, když z něj opadl tlak jmenovacího řízení, se chce více otevřít své fakultě a být prospěšný okolí, plně se věnovat pedagogické a vědecké činnosti a rozvoji karvinské katedry financí jako svého mateřského pracoviště. „To je pro mne tím nejdůležitějším, co mi profesorský titul přináší. Ostatně, jak řekl ministr školství ve svém projevu, nemělo by být udělení profesury bráno jako vrchol nebo ukončení kariéry, ale jako uvolnění se od různých tlaků a podmínek, které člověk má a které musí splňovat,“ říká prof. Stavárek a pokračuje: „Navíc pro současný systém hodnocení vysokých škol nestačí jen samotný titul docent či profesor, ale prospěšný může být škole jen ten, kdo dále na sobě pracuje, kdo vytváří projekty a publikuje, kdo učí. Není možné, abych se teď zastavil, už proto, že mi škola a fakulta vytvořila k cestě za titulem podmínky a mé další aktivity tady budou jen malým poděkováním za skvělé pracovní prostředí.“

2013 06 Stavarek 2Říká se, že po bitvě je každý generálem. Jaká ale byla „bitva o titul“ zpětným pohledem Daniela Stavárka? „Musím říci, že to šlo téměř samo, nenásilně. Už od absolvování doktorského studia byly mé další kroky tak nějak postupné. Člověk se stále více zapojuje do odborného a vědeckého dění, získává kontakty, tím si otvírá další možnosti, připravuje publikace, které se později započítávají do řízení, je to do značné míry přirozený proces. A když se tomu člověk nebrání a navíc ho to baví, není ani složité dojít k cíli,“ soudí dnes prof. Stavárek.    
Je jasné, že aby člověk vystoupal až k titulu profesora, je nezbytná jeho osobní píle. Potřebné je ale také pochopení a podpora okolí. „Určitě musím poděkovat rodině, zejména své manželce, která to vše se mnou trpělivě snáší a je tou, která mne vždy dokáže vrátit zpět na zem z těch mých poněkud abstraktních vědeckých sfér. Poděkování si samozřejmě zaslouží kolegové na katedře financí, kteří mi v mnoha směrech velmi pomáhají. Rád bych také poděkoval jedné konkrétní osobě, které jsem již děkoval po své habilitaci. Tou je prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., bývalý vedoucí katedry financí, který mne přijal na tuto katedru hned po studiu, otevřel mi dveře do akademického světa a dal mi možnost realizovat se v něm. Po celou dobu mi byl vzorem a mentorem a dodnes se mnou ochotně konzultuje řadu věcí, které se mnohokrát ani netýkají oblasti financí.

Pracovní život profesora Stavárka obsadila řada povinností – kromě pedagoga je vedoucím katedry a od letošního dubna také proděkanem OPF pro zahraniční styky a statutárním zástupcem děkana. Má vůbec čas odpočívat? Jak vlastně relaxuje?  „V současné době je moje největší relaxace rodinný dům, protože jsme se před necelým rokem přestěhovali do Václavovic. Pro mne, panelákové dítě, to byl najednou úplně nový svět. Starám se, v rámci své manuální zručnosti, o dům a o zahradu a možná i díky krátké době od nastěhování je to povinnost, která mne velmi baví. Obrovským odreagováním se mi už dávno stal běh, v okolí bydliště jsou dobré podmínky, aby si člověk vyvětral hlavu pohybem,“ říká závěrem profesor Daniel Stavárek.

Daniel Stavárek

celý svůj pracovní i studentský život spojil se Slezskou univerzitou, přesněji s její Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné (OPF). Po absolutoriu bankovnictví na katedře financí zde v roce 2000 začal působit jako asistent a o rok později jako odborný asistent. Doktorské studium v oboru Finance ukončil v roce 2004. V roce 2007 byl jmenován docentem v oboru Finance, bankovnictví a investování. Od roku 2007 byl zástupcem vedoucího a od roku 2008 vedoucím katedry financí. Později se stal rovněž proděkanem pro zahraniční styky OPF. Od roku 2009 byl rovněž předsedou Akademického senátu OPF. Nejnověji byl 11. června 2013 prezidentem republiky na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně jmenován profesorem v oboru Ekonomika a management.
Přednáší v předmětech: Peníze, banky a finanční trhy, Mezinárodní finance A, Mezinárodní finance B, Mezinárodní finanční instituce, v doktorském předmětu Banky, finanční trhy a financování firem a v anglicky vyučovaném předmětu International Finance in Central Europe. Pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách problematiku mezinárodních financí, ekonomické transformace ve střední Evropě a restrukturalizace finančního a bankovního sektoru.
Je členem České společnosti ekonomické, International Economic Society (člen Advisory Board) a Society for the Study of Emerging Markets. Působí jako spolueditor nebo člen redakčních rad několika vědeckých časopisů a člen programových výborů mezinárodních konferencí. Je členem hodnotícího panelu Grantové agentury ČR pro oblast Podnikové vědy, finance, administrativa a správa a členem rady Interního grantového systému Slezské univerzity v Opavě. Odborné a výzkumné zaměření: mezinárodní finance, devizové trhy a kurzy, mezinárodní finanční a měnové instituce, efektivnost bank.

Zdroj: osobní stránky Daniela Stavárka

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015