Karvinský projekt vzdělávání volených zástupců samospráv jak členům zastupitelstev, tak úředníkům prospěl

2014-01-20 SCISKALKARVINÁ - Ohlédnutí za ukončeným tříletým projektem „Modulový systém dalšího vzdělávání volených zástupců územních samosprávných celků“, který byl řešen na katedře práva Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné, jistě není od věci, zvláště když byl namířen na cílovou skupinu členů zastupitelstev a úředníků v Moravskoslezském kraji.

celý článek

Řešení projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství završila publikace o dosažených výsledcích

2014-01-08 mastiliakovaŘešitelský tým evropského projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě vedený doc. PhDr. Dagmar Mastiliakovou, Ph.D., dostál poslednímu z cílů, který si stanovil, když vydal publikaci o dosažených výsledcích nazvanou Moduly, učební výstupy a kredity ECTS v bakalářském programu Ošetřovatelství.

celý článek

Studentům bude vedle klasické knihovny sloužit i knihovna digitální

2013 12 digi fondu malyKARVINÁ, OPAVA - 200 titulů, 48 tisíc stran, 31. května 2014. To jsou jen některá čísla provázející realizaci klíčové aktivity č. 4 projektu  Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005). Jedná se o digitalizování a následné zpřístupnění fondu Knihovny SU...

celý článek

Konference INAP 2013 poskytla prostor studentům a mladým vědeckým pracovníkům

2013-1218 konferenceVe dnech 2. - 4. prosince proběhla v konferenčním centru pražského hotelu Dorint Don Giovanni Interdisciplinární studentská konference INAP 2013, která byla pořádána Ústavem fyziky Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd České republiky, Vysokou školou báňskou, společností...

celý článek

Řešení projektu, jehož obsahem je výzkum provázanosti elit na regionální a centrální úrovni, zahájil workshop

2013-12-05 VOMLELAZ fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia, který si v září připomněl 15. výročí existence, se Ústavu středoevropských studií (ÚSES) Fakulty veřejných politik podařilo získat prostředky na řešení projektu „Provázanost politických elit na regionální a centrální úrovni“. Partnerem se v něm ÚSES stala Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.

celý článek

„Co znamená umět šprechtit? Třeba to, že si s chutí a bez ostychu německy zazpíváte,“ říká Jana Nálepová

2013-11-29 ucj fotosUž v nejbližších dnech opustí tiskárnu očekávaná monografie Mgr. Jany Nálepové, Ph.D., z oddělení germanistiky Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty, jejíž edice podmiňuje přihlášku k habilitaci. Přesto si jmenovaná v závěru listopadu našla čas i pro jinou aktivitu, když do Opavy přivedla v ČR celoplošně realizovaný projekt Šprechtíme.

celý článek

Nový výtah v první opavské univerzitní budově pomůže především studentům se specifickými potřebami

2013 11 vytah 4OPAVA – Jednou z klíčových aktivit projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005), bylo vybudování bezbariérového výtahu v budově Slezské univerzity na Bezručově náměstí 13 v Opavě. Záměrně uvádíme bylo, protože nový výtah už je skutečností...

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015