Workshop „200 let: muzea a české země“ prokázal, že na datum vzniku muzea v Opavě je třeba nahlížet obezřetně

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Jeden ze tří evropských projektů Ústavu historických věd (ÚHV) byl v minulém týdnu ukončen závěrečnou konferencí, aktivity jiného pokračují. Projekt „Historizace střední Evropy“ umožnil 10. dubna konání workshopu „200 let: muzea a české země“ k připomenutí kulatého jubilea první písemné zmínky o Gymnazijním muzeu v Opavě.

celý článek

Popularizovat vědecké výsledky s ohlasem není snadné. Přesto se o to projekt Ústavu historických věd pokusil.

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Závěrečná konference posoudila 10. dubna v prostředí auly univerzitní budovy Na Rybníčku řešení projektu Ústavu historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty „Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace“. Projekt totiž k 30. dubnu končí.

celý článek

„Nejvíce mě překvapilo vaše dělení studentů podle věku,“ říká skotský expert na práci se zdravotně hendikepovanými studenty Derek Davidson

Foto: Martin KůsVELKÉ KARLOVICE, OPAVA - Na workshopu nazvaném Zajištění rovných příležitostí pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami na Slezské univerzitě, který se konal na konci minulého týdne ve Velkých Karlovicích, nezněla jen čeština, ale také nefalšovaná skotská angličtina. Ta je totiž rodným jazykem muže, který se stal...

celý článek

Dny slezských univerzit v Opavě letos podruhé; workshopu o popularizaci vědeckého bádání vládla empatie

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Prakticky jen jediný měsíc oddělil dva workshopy pořádané Ústavem historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty pod záštitou Konference rektorů slezských univerzit. K tomu druhému se čeští a polští historikové sešli 1. a 2. dubna, aby se zamysleli nad dnešními možnostmi prezentace a popularizace vědeckých poznatků v médiích.

celý článek

Odborné asistentky Konzervátorského centra Ústavu historických věd spolupráce s toruňskou univerzitou těší

2014-03-24 muzeolozkyTORUŇ, OPAVA - Vzdělávání pedagogů má projekt Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů, který Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty řeší společně s Centrem nanotechnologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Slezským zemským muzeem, za jednu z priorit.

celý článek

Trojí návštěva středověku osvětlila jeho pohledy na ekonomiku a peníze, prostor a komunikaci a vnímání času

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Naposledy se 19. března v Kulturním domě Na Rybníčku v rámci řešení projektu popularizujícího vědecké a výzkumné výsledky a řadícího je do středoevropského kontextu sešli pracovníci Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty a jejich hosté se středoškolskými studenty. Možná i proto zvolili symbolické téma „Čas jsou peníze“.

celý článek

Arteterapie je úspěšná tehdy, když přináší oboustranný prospěch. Potřebnému pomoc, poskytovateli radost.

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Projekt „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji“ se dostává do finální fáze a v minulých dnech naplnil jednu z důležitých vzdělávacích aktivit. Jeho řešitelé z Centra celoživotního vzdělávání uspořádali workshop k využití arteterapie vedený zahraničním lektorem.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015