Doktorand Jan Langer vystavuje v Obecním domě oceněný soubor stoletých Čechů

Posluchač doktorského studia na Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty MgA. Jan Langer představuje v Galerii Obecního domu v Opavě práce, které mu vloni vynesly cenu UniCredit Bank. Vernisáž výstavy Století Češi proběhla...

celý článek

Langerovy dvojportréty neznámých letitých Čechů působí magickou přitažlivou silou

2013 01 jan langer pozvanka mala 2V historii vizuálního zobrazování nekonečného kaleidoskopu podob a projevů tohoto světa se nepříliš často objevují koncepty, které působí, jako by směřovaly proti proudu času. K tomuto významnému proudu reflexe lidského světa můžeme dnes již s jistotou přiřadit fotografický soubor posluchače Institutu tvůrčí fotografie...

celý článek

Stavba superpočítače, na jehož vzniku se podílí i Slezská univerzita, byla zahájena

2013 01 zakl kamenOSTRAVA - Slavnostním poklepáním na základní kámen byla 14. ledna zahájena stavba národního superpočítačového centra IT4Innovations v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Na realizaci tohoto projektu se podílí také Slezská univerzita v Opavě a jeho cílem je zprovoznění jednoho z nejvýkonnějších počítačů v Evropě v roce 2015 ...

celý článek

Matematický ústav v Opavě se stal podruhé za sebou Fakultou roku

2013-01-15 MU fakultarokuHlasování v anketě FakultaRoku.cz, projektu České studentské unie, které proběhlo v období od 6. listopadu 2012 do 14. ledna 2013, rozhodlo o tom, že Matematický ústav v Opavě obhájil v kategorii veřejných vysokých škol v oborech matematika a fyzika prvenství získané už v akademickém roce 2011-2012. Stal se tedy podruhé v řadě Fakultou roku...

celý článek

„Kurikulum studia ošetřovatelství charakterizuje nepřetržitá adaptabilita,“ míní Dagmar Mastiliaková

2013-01-15 UO mastiliakovaPotřeba připomenout fakt, že před dvěma desetiletími začaly na některých vysokých školách v České republice vznikat bakalářské studijní programy pro všeobecné sestry, byla impulsem k setkání s doc. PhDr. Dagmar Mastiliakovou, Ph.D. (na snímku vlevo), z Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik  Slezské univerzity. Vždyť sama jmenovaná se na inovaci...

celý článek

Příští děkan Pavel Tuleja už převzal jmenovací dekret

2012-01-08 tuleja1Slavnostní akt v podobě předání jmenovacího dekretu příštímu děkanovi Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné doc. Ing. Pavlu Tulejovi, Ph.D., zahájil v úterý 8. ledna program prvního zasedání kolegia rektora Slezské univerzity v Opavě v tomto kalendářním roce. Rektor prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., poděkoval již nyní proděkance OPF...

celý článek

Konec světa se nekonal a Leoš Kyša znovu potvrdil, že je dobrým absolventem

2013-01-08 leos kysaHappening připravený posluchači oboru Multimediální techniky garantovaného Ústavem fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity na 21. prosince do univerzitní auly a posléze na opavské Horní náměstí se stal oslavou skutečnosti, že konec světa nepřišel, ale především příležitostí k demonstraci

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015