Jubilující Opolskou univerzitu v Opolí považujeme už od jejího vzniku před 20 lety za partnera z nejbližších

Foto: Ivan AugustinOPAVA, OPOLE - Mezi zahraničními partnery Slezské univerzity v Opavě má Uniwersytet Opolski (UO), letos si připomínající 20. výročí vzniku, neotřesitelnou pozici. Je postavena nejen na faktu, že potřeba spolupráce obou mladých škol byla už 9. dubna 1997 deklarována podpisem dohody o spolupráci, ale zvláště na čilých oboustranných kontaktech.

celý článek

Mezi těmi, kdo si nejvyšší oběť Jana Zajíce připomenou zvlášť intenzivně, bude i archivář Branislav Dorko

Foto: Ivan AugustinNaděje na vznik univerzity v Opavě oživené ve druhé polovině druhé poloviny šedesátých let minulého století netrvaly dlouho. Ještě dříve, než byly odsouzeny k nezdaru, přišly události mnohem pohnutější. Mladí lidé té doby si po 21. srpnu 1968 uložili do dosud neopotřebované paměti zvláště jména dvou Janů a další osudová data - 16. leden a 25. únor 1969.

celý článek

Mezinárodní den mateřského jazyka je také oslavou české suverenity

Ilustrační foto: Repro internetOd roku 1999 se vždy 21. února slaví Mezinárodní den mateřského jazyka. Na světě je přibližně 6 000 samostatných jazyků (některé zdroje uvádí až 7 000 jazyků), kterými se mluví. Jazyk je jedním ze znaků svébytnosti, hrdosti a suverenity národů a etnik. Každý jistě z hodin dějepisu a českého jazyka zná pocity a nálady našich předků v dobách nuceného poněmčování.

celý článek

Projekt Acta photographica Universitatis Silesianae Opaviensis našemu prvnímu uměleckému oboru prospíval

Repro: archiv SUEdiční činnost Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty zasluhuje obdiv a s její kvalitou je to jako s vínem. Uzrává postupně s rozvojem tohoto prvního univerzitního uměleckého pracoviště, kde lze dnes absolvovat bakalářské, magisterské i doktorské studium. Počátkům Institutu v oblasti edičních aktivit dominuje vydávání Listů o fotografii.

celý článek

Zlaté medaile pro cestovatele Zikmunda a Hanzelku se přičinily o to, že se o univerzitě začalo mnohem víc mluvit

Foto: archiv SUAž v závěru prvního desetiletí své existence přikročila Slezská univerzita (SU) k udělování nejvyšších ocenění. Zlaté medaile nejprve na podzim 1998 převzali velvyslanec Rakouska v ČR Dr. Peter Niesner a první rektor prof. Martin Černohorský. Jen o něco později, v únoru 1999, je následovali cestovatelé Ing. Miroslav Zikmund a Ing. Jiří Hanzelka.

celý článek

Široká veřejnost se rozloučila s prof. Milanem Jelínkem, prvním polistopadovým rektorem Masarykovy univerzity

Foto: Ivan AugustinZa účasti nejvyšších představitelů akademické obce Masarykovy univerzity, hostů z dalších vysokých škol a široké veřejnosti se v Brně 7. února konalo poslední rozloučení s prof. Milanem Jelínkem. Zúčastnil se ho též rektor Slezské univerzity (SU) prof. Rudolf Žáček. Jelínkova památka zůstane i v Opavě a v Karviné uchována, vždyť stál u zrodu SU.

celý článek

„V osobě prof. Milana Jelínka nás v Opavě učila velká persona české jazykovědy,“ smutní Vendulka Ottová

Foto: Ivan AugustinNa Slezskou univerzitu přišla Vendulka Brabcová skoro z nejjižnější výspy Moravy, když absolvovala mikulovské gymnázium, jehož piaristické tradice si dodnes ráda připomíná. Jak by ne, vždyť na naší univerzitě studovala nejprve učitelskou kombinaci matematika - dějepis, jejíž první obor vyměnila posléze za český jazyk.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015