Důležitost česko-slovenských kontaktů potvrdil před deseti lety na naší univerzitě Ladislav Ballek

2013-04-30 balekNení na Slezské univerzitě součásti, která by nepěstovala česko-slovenské vztahy a nectila jejich blízkost a užitečnost. V Opavě i v Karviné se považují za přirozenou součást spolupráce ve vědě, výzkumu i při recipročních výměnách studentů a pedagogů. A deset let po vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky se jim dostalo velkého uznání.

celý článek

Vzpomínka na Edmunda Rosnera, iniciátora zrodu česko-polských literárních konferencí v Opavě

2013-04-18 rosnerKdyž se na Ústavu bohemistiky a knihovnictví (ÚBK) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v roce 1995 připravovala první česko-polská literární konference, nikdo nemohl tušit, jaké tradici se tu klade základ. Hlavním iniciátorem myšlenky konat odborná setkání k předem stanoveným tématům zajímajícím obě národní literatury a aktivním účastníkem prvního z nich byl prof. dr hab. Edmund Rosner (1930), polský literární historik, polonista a germanista, jenž se zabýval především výzkumem literatury oblastí ležících po obou stranách řeky Olše (Olzy).

celý článek

Výstava české avantgardní fotografie „nastartovala“ povědomí o opavském Institutu v západní Evropě

2013-04-09 ITFJsou mezníky, jimž prach neškodí a které zůstanou připomínány. Pro Institut tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty jeden takový představuje autorský podíl na výstavě české avantgardní fotografie 1918-1948, která byla pod názvem Moderní krása právě před 15 lety - 7. dubna 1998 - otevřena v Národním muzeu katalánského umění v Barceloně. Když toto konstatování rozšíříme o informaci, že pro výstavu byly vyhrazeny prostory v sousedství expozice malíře Francisco de Zurbarána (1598-1664), nelze o její prestižnosti pochybovat. 

celý článek

Rakouská knihovna v Opavě symbolizuje 20 let spolupráci univerzity s partnery ze země našich jižních sousedů

2013-04-04 rak podpis smlouvyMimořádně přátelská a tvůrčí atmosféra provázela 3. dubna návštěvu velvyslance Rakouska v ČR Ferdinanda Trauttmansdorffa na Slezské univerzitě a v jejím sídelním městě. Podnětem k ní se stalo nadcházející 20. výročí existence Rakouské knihovny v Opavě jako místa setkávání s literaturou, historií, kulturou, uměním a reáliemi nám tak blízké země.

celý článek

„Deset let Ústavu pedagogických a psychologických věd představuje další zkušenost,“ cítí Bohumil Koukola

2013-03-25 koukolaDotažení akreditace oboru Sociální patologie a prevence a vytvoření prostoru pro rychlejší rozvoj pedagogických a psychologických disciplín pokládá doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., za hlavní impulsy, jež vedly k transformaci Ústavu společenských věd v Ústav veřejné správy a regionální politiky a Ústav pedagogických a psychologických věd.

celý článek

Dvojí výročí sociologa Jaroslava Kapra, nenápadného spolubudovatele oboru Veřejná správa a regionální politika

2013-03-06 kapr1Jsou osobnosti, které přes krátkost svého působení na naší univerzitě zanechaly v její historii nesmazatelnou stopu. K takovým patří sociolog PhDr. Jaroslav Kapr, od jehož odchodu uplynulo v těchto dnech neuvěřitelných deset let (zemřel 6. března 2003). V počáteční etapě rozvoje Slezské univerzity stál u budování oboru Veřejná správa a regionální politika.

celý článek

Desetiletí existence občanského sdružení Trianon je rovněž desetiletím jeho spolupráce s naší univerzitou

2013-03-04 sunal zasedV tomto měsíci si připomíná 10. výročí činnosti Trianon, občanské sdružení se sídlem v Českém Těšíně, jehož hlavním posláním je starost o osoby se zdravotním postižením. Začínalo jako opravdu malá chráněná dílna, ale zásluhou spolupráce se Slezskou univerzitou, především s její Obchodně podnikatelskou fakultou, zaznamenalo nebývalý rozvoj.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015