Na Slezské univerzitě cítím „čerstvý vzduch”, říká o svém výzkumu Anna Marcinkowská

2014 01 Marcinkowska 2OPAVA - Poprvé jsem ji uviděl na výuce, když místo očekávané doc. Evy Hӧflerové přišla na začátku hodiny s kamerou v ruce a svojí kombinací polštiny a češtiny přítomné požádala, aby jí do objektivu řekli pár slov o životě. Anna Marcinkowská, doktorandka v Institutu pedagogických věd na Opolské univerzitě v Polsku, přijela na Slezskou univerzitu pracovně.

celý článek

Počet absolventů doktorského studia historie přesáhl dvě desítky – obor patří v tomto směru na univerzitě k předním

2014-01-21 statnice2Od podzimu 2003 jsou na Filozoficko-přírodovědecké fakultě (FPF) Slezské univerzity zaznamenávány výsledky doktorského studia ve studijním programu Historické vědy, oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. První disertační práci – Kulturní politika v českých zemích 1948-1950 – obhájil Jiří Knapík 25. září téhož roku.

celý článek

Vazbami Opavy a Vídně v 19. století se s opavskými historiky zabývá též Hana Šústková z Ostravské univerzity

2013-11-27 masarykovaTaké Česká křesťanská akademie a Orel jednota ve Slavkově reflektují nynější zvýšený zájem opavské kulturní veřejnosti o dvacetiletí Rakouské knihovny připomínané zvláště výstavou Opava - Vídeň v dlouhém 19. století v Domě umění. Proto si k přednášce o historických souvislostech vztahu Opavy a Vídně pozvaly Mgr. Hanu Šústkovou, Ph.D.

celý článek

Něco nového nelze vyloučit ani u takového barda, jakým byl Petr Bezruč, nastínil literární vědec Michal Kosák

2013 11 Kosak Bezruc 1OPAVA – Hned v úvodu své přednášky Ke genezi Slezského čísla Petra Bezruče vnesl 25. listopadu Mgr. Michal Kosák, Ph.D., do duší posluchačů velké napětí: „Naše setkání bude mít dvě části – v první si připomeneme několik všeobecně známých skutečností o Petru Bezručovi a jeho díle, ve druhé vám pak představím nový objev ohledně Slezského čísla,"...

celý článek

Právní aspekty podnikání analyzují už dvě kolektivní monografie vydané na Obchodně podnikatelské fakultě

2013-11-18 opf ekonomika1Desetiletí existence si katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v roce 2011 připomněla i vydáním kolektivní monografie věnované právním aspektům v podnikání. Stalo se tak v přímé návaznosti na závěry jí pořádaných konferencí Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie, jejichž tradice se k dnešku počítá na sedm ročníků.

celý článek

Mečislav Borák a Ivan Halász se vyslovili k tématu výzkumu politických, ekonomických a intelektuálních migrací

2013-11-08 usesWorkshop na téma „Rusko a střední Evropa z pohledu zkoumání politických, ekonomických i intelektuálních migrací“ uspořádalo 7. listopadu pro posluchače navazujícího magisterského oboru Středoevropská studia Centrum empirických výzkumů Fakulty veřejných politik. Jeho program se ukázal natolik obsažným, že se na všechna vystoupení ani nedostalo.

celý článek

Martin Tichý přesvědčil posluchače, že Almanach na rok 1914 nebyl neúspěšný

2013 10 tichy almanach 3OPAVA - Opavská pobočka Literárněvědné společnosti AV ČR působící při Ústavu bohemistiky a knihovnictví (ÚBK) Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě připravila 29. října první ze svých přednášek v tomto semestru. „Almanach na rok 1914 byl v převážné míře považován za neúspěšný. Pokusím se vás přesvědčit o opaku.“

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015