Na kvalitě publikační činnosti má Obchodně podnikatelská fakulta zájem. Nejúspěšnější autoři získávají ocenění.

Foto: Ivan AugustinKARVINÁ - Už podruhé byla vloni na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) vyhlášena soutěž o Cenu děkana za významnou publikační činnost. Po shromáždění přihlášek v termínu do 31. ledna 2014 přistoupila jmenovaná komise pro vědu a výzkum k vyhodnocení návrhů, s nimiž bylo oficiálně seznámeno březnové zasedání kolegia děkana OPF.

celý článek

Úspěšné řešení řady projektů a grantů vědecko-pedagogické pracovníky patnáctiletého Matematického ústavu živí

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Únorové setkání s ředitelem Matematického ústavu (MÚ) prof. RNDr. Jaroslavem Smítalem, DrSc., celou oblast vědecké práce na této univerzitní součásti nevyčerpalo, a proto se k ní vracíme pohledem na zapojení vědecko-pedagogických pracovníků MÚ do řešení projektů a grantů. Jaké je? „Dáváme si záležet, vždyť nás živí,“ říká prof. J. Smítal.

celý článek

Profesnímu rozvoji mladých anglistů a amerikanistů z Ústavu cizích jazyků studentská grantová soutěž přeje

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Do třetice se letos ucházejí mladí anglisté a amerikanisté z Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty o možnost podpory profesního rozvoje prostřednictvím Studentské grantové soutěže (SGS) na Slezské univerzitě. V obou předchozích případech byli úspěšní a získali dvouleté projekty. Výstupem z nich se staly i odborné publikace.

celý článek

Evropští dialektologové a geolingvisté se sejdou v Opavě na významné mezinárodní konferenci již podruhé

dialektologicka konference malaOPAVA – Za několik dní, konkrétně ve dnech 31. března až 2. dubna, se na půdě Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě uskuteční v pořadí druhá mezinárodní konference Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Hostit ji bude univerzitní budova na Masarykově třídě 37 v Opavě.

celý článek

Hungarolog Andrej Tóth vystoupil na jednáních slovenských a maďarských historiků o Jánosi Esterházym

Foto: archiv Andreje TóthaNITRA, SZEGED, BRATISLAVA - Březnové středoevropské turné v podobě účasti na třech konferencích absolvoval v nedávných dnech proděkan Fakulty veřejných politik Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. Zahájil ho na jednání pořádaném Fakultou středoevropských studií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře k osobnosti Jánose Esterházyho.

celý článek

Lukáš Vomlela teď umocnil svůj vztah k Balkánu vydáním práce věnované politickému prostředí Srbska

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Knižní produkci Slezské univerzity (SU) obohatilo jen nedávno vydání práce Mgr. Lukáše Vomlely, Ph.D., zástupce vedoucího Ústavu středoevropských studií (ÚSES) Fakulty veřejných politik, „Svaz komunistů Srbska v procesu tranzice a dezintegrace Jugoslávie“. Její edici podpořil stejnojmenný projekt Interní grantové soutěže SU na rok 2013.

celý článek

Centrum excelence Alberta Einsteina není jediným výsledkem, jímž se může opavský Ústav fyziky pochlubit

Foto: Ivan AugustinV systému Grantové agentury ČR je schválení centra excelence záležitostí vysoké prestiže, o čemž svědčí, že se při nedávném výběru dostalo pouze na desítku podaných projektů. Je mezi nimi také Centrum excelence Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku, v němž jako jeden ze spoluřešitelů figuruje Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015