V historii Ceny rektora Slezské univerzity v Opavě otvírá posluchač Roman Vondrouš novou kapitolu

2013-10-01 CENAREKTNa Akademickém dnu 2013 bude 2. října ve Sněmovním sále minoritského kláštera v Opavě předána i Cena rektora Slezské univerzity. Za mimořádné výsledky dosažené v našich, ale též světových prestižních soutěžích ji převezme BcA. Roman Vondrouš, posluchač závěrečného ročníku studia na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

celý článek

Česká polonistická studia v evropském kontextu

2013-0927 polonisteMezinárodní vědecká konference zabývající se touto problematikou probíhala ve dnech 11. - 12. září v Praze. Úvodní referáty přednesli prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR, Praha), prof. dr hab. Jacek Baluch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko), prof. dr hab. Krystyna Kardyni-Pelikánová...

celý článek

Osobnost Jánose Esterházyho hungarologa Andreje Tótha z Ústavu středoevropských studií zajímat nepřestane

2013-09-18 tothÚstav středoevropských studií, Fakulta veřejných politik (FVP) a celá Slezská univerzita se zásluhou Mgr. et Mgr. Andreje Tótha, Ph.D., nedávno výrazně zviditelnily v rámci projektu Život a politické dílo Jánose Esterházyho v zrcadle archivních a tiskových pramenů, když se proděkan FVP 6. září v Šamoríně aktivně zúčastnil závěrečné konference projektu.

celý článek

Katedra cestovního ruchu chce s novým vedoucím přesvědčit, že předmět jejího zájmu je vědeckou disciplínou

2013 09 casopis turismusNež přijde ke slovu prezentace katedry cestovního ruchu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, na niž její nový vedoucí doc. PaedDr. Peter Čuka, PhD., už též jako na potřebnou myslí, mají tyto řádky patřit jeho pohledu na cestovní ruch. Profesí geograf se zkušenostmi z působení na slovenských i polských univerzitách je k němu dostatečně vybaven.

celý článek

Doktorát na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné si dal Jiří Štindl jako dárek k životnímu jubileu

2013-08-22 JSTINDLNa červencových promocích byl mezi sedmi absolventy doktorského studia oboru Podniková ekonomika a management věkem „nejzasloužilejší“. Ing. Jiří Štindl, Ph.D., zástupce ředitele Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy Opava pro vyšší odborné vzdělávání, si lednové uzavření všech studijních povinností dal jako dárek k jarním šedesátinám.

celý článek

Příchodem nového proděkana dostávají věda a zahraniční styky na Fakultě veřejných politik v Opavě silné impulsy

2013-08-16 toth1Post proděkana Fakulty veřejných politik (FVP) v Opavě pro vědu a zahraniční styky zůstával po odchodu doc. PhDr. Alexandry Archalousové, Ph.D., dlouhé měsíce neobsazen. K datu letošního 20. května na něj ale děkan FVP doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., jmenoval historika a hungarologa Mgr. et Mgr. Andreje Tótha, Ph.D., z Ústavu středoevropských studií.

celý článek

Kresby Opavana Leo Haase zůstávají i po desetiletích cenným materiálem k výzkumu dějin holocaustu

2013-08-13 haas leoKdyž v roce 2010 vydala Slezská univerzita knižně práci prof. PhDr. Mečislava Boráka, CSc., The First Deportation of the European Jews. The Transports to Nisko nad Sanem (1939-1940), byly pro její obálku symbolicky vybrány dvě autentické kresby Leo Haase vytvořené v polovině února 1940. Od smrti jejich autora uplynulo v těchto dnech 30 let.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015