Konference vedle témat aktivního stáří v Moravskoslezském kraji prezentovala novou monografii

2013-06-10 uvsrpVýstupy z projektu Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí Moravskoslezského kraje (MSK) s využitím ICT řešeného v dotačním programu Podpora vědy a výzkumu v MSK v roce 2012 přineslo v podobě analýz, návrhů a doporučení odborné setkání konané 7. června na Ústavu veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik v Opavě.

celý článek

Pozdně středověké menu historičky Hany Miketové „Med a hořčice“ se jedlo jen očima. Přesto stolovníkům chutnalo

2013-06-05 prednaska miketovaPosluchači přednášky Mgr. Hany Miketové, jíž pro první pololetí roku ukončila své aktivity pobočka Historického klubu činná už 15 let při Ústavu historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty, usedli 4. června v Obecním domě v Opavě k symbolicky prostřenému stolu. Pozvala je k němu přednášející spolu s opavským Přemyslovcem Janem II.

celý článek

Nová publikace Kognitivní věda a umělý život rozšiřuje ediční řadu titulů opavského Ústavu informatiky

2013-05-24 UI kniha3Za obsahově mimořádnou možno považovat edici sborníků, které provázejí česko-slovenský seminář Kognice a umělý život. Proto je potěšujícím zjištění, že za jejich vydáváním stojí od počátku prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., z Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty. A i když letos s poněkud odlišným názvem, série těchto titulů pokračuje.

celý článek

V soutěži o nejlepší dizertační práci se absolventi doktorského studia na karvinské fakultě neztratili

2013-0527 disertaceV rámci konsorcia Progres 3, který sdružuje 13 univerzit z Moravskoslezského kraje, Žilinského kraje, Slezského a Opolského vojvodství, byla rektorem VŠB-TUO vyhlášená soutěž o nejlepší dizertační práci obhájená v roce 2012. Tyto práce soutěžily ve čtyřech kategoriích, a to Ekonomie a finance, Suroviny, energetika, zdraví...

celý článek

Poválečná táborová zařízení znamenají věčné trauma nejen pro ty, kdo jimi prošli, ale i pro jejich potomky

2013-05-14 uses taboryProf. PhDr. Mečislav Borák, CSc., zahájil a vedl první z řady připravovaných workshopů, jimiž chce Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik postupně umožnit nejen doktorandům setkání s předními středoevropskými odborníky. Pro jejich premiéru byla 13. května zvolena v minulosti dlouho tabuizovaná problematika táborových zařízení.

celý článek

Ze spolupráce FPF a OPF se zrodila již druhá vědecká konference o lázeňství, hotelnictví a turismu

2013 04 konference ulgat malaOPAVA – Jaký je současný stav českého lázeňství a kam se bude ubírat dál, dá se v cestovním ruchu spolupracovat s dalšími regiony, jak vhodně koncipovat nabídku, aby zákazníka skutečně oslovila? To jsou jen některá témata, jež zazněla na dubnové druhé mezinárodní vědecké konferenci Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu v Opavě.

celý článek

Od dialektů k literárním jazykům v Evropě: monografie, která dále rozvíjí česko-polské literární vztahy

2013-04-16 martinekKe svým čtenářům se nedávno vydala monografie Od dialektů k literárním jazykům v Evropě, jejíž realizaci umožnil Interní grantový systém Slezské univerzity (SU) v Opavě. Vznikla díky četným aktivitám Kabinetu literárněvědné komparatistiky Ústavu bohemistiky a knihovnictví (ÚBK) Filozoficko-přírodovědecké fakulty, přičemž autorský tým vedl Libor Martinek.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015